Maintenance Management

Onderhoudsbeheer van alle interne machines en bedrijfsmiddelen. Daar waar storingen worden verholpen aan installaties die op dat moment in gebruik zijn, zal dat over het algemeen niet als wenselijk worden ervaren.
Bent u het ‘blussen van brandjes’ ook beu? Met McMain Software wordt in relatief korte tijd op alle fronten een enorme onderhouds-verbeterslag gemaakt. Door rapportages en analyses vanuit McMain Software bent u in staat doelmatig en efficiënt onderhoud uit te voeren. Alles op de juiste tijd en de kosten aanzienlijk omlaag!

McMain Maintenance Management in het kort:

 • Doelmatig beheer correctief en preventief onderhoud
 • Minder stress doordat er continue inzage is in die elementen die u graag wilt monitoren
 • Snelle registratie verbruikte uren en materialen
 • Gedegen werkvoorbereidingen op basis van historie en ervaring
 • Strikte bewaking lopende projecten en ad-hoc werkzaamheden
 • Effectieve afhandeling van incidenten, storingen en werkaanvragen
 • Historie opbouw van installaties en werkzaamheden op elk gewenst niveau
 • Efficiënte begeleiding van het inkoopproces
 • Overzichtelijke (management) rapportage en analyse
 • Het koppelen aan externe programmatuur ten behoeve van risico analyse, conditiemetingen etc.
 • Multifunctionele Vergunningen uitgifte
 • Gedetailleerd inspectiebeheer vanuit het oogpunt van risicobeheersing en optimalisatie
 • Onderhoudsconcepten als Risk Based Inspection (RBI), Overall Equipment Effectiveness (OEE) en Reliability Centered Maintenance (RCM) worden vanuit McMain Software aangestuurd
 • Met McMain kan ook mobiel worden gewerkt d.m.v. App’s voor incidenten melden en de digitale werkbon App

Kijk voor meer informatie over ons product op: www.mcmain.nl.